[ΟΠΣ 5005357] Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησης για παρακολούθηση διαδικασίας φυσικοθεραπείας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σχεδιασμός και υλοποίηση επικουρικού συστήματος αίσθησης για παρακολούθηση διαδικασίας φυσικοθεραπείας μέσω έξυπνων φορητών συσκευών» με Κωδικό ΟΠΣ 5005357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail