[ΟΠΣ 5047946] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail