[ΟΠΣ 5005360] Σχεδίαση συστήματος μη-επεμβατικής ανίχνευσης ανατομικών ανωμαλιών του εγκεφάλου με χρήση υπερήχων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σχεδίαση συστήματος μη-επεμβατικής ανίχνευσης ανατομικών ανωμαλιών του εγκεφάλου με χρήση υπερήχων» με Κωδικό ΟΠΣ 5005360 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail