[ΟΠΣ 5006326] Σχεδίαση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Σχεδίαση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη» με Κωδικό ΟΠΣ 5006326 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail