[ΟΠΣ 5047802] Σχεδίαση Διαδικτυακού Παιχνιδιού Ρόλων για πολλούς Παίκτες με Περιεχόμενο από το Χώρο των Φυσικών Επιστημών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης ««Σχεδίαση Διαδικτυακού Παιχνιδιού Ρόλων για πολλούς Παίκτες με Περιεχόμενο από το Χώρο των Φυσικών Επιστημών»» με Κωδικό ΟΠΣ 5047802 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail