[ΟΠΣ 5007258] «Ρύθμιση microRNA στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο: ρόλος των miR-21 και miR-210.»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ρύθμιση microRNA στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο: ρόλος των miR-21 και miR-210.» με Κωδικό ΟΠΣ 5007258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail