[ΟΠΣ 5047126] Ρομποτική και οπτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ρομποτική και οπτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047126 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail