[ΟΠΣ 5047121] ροηγμένες τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικών μασκών για την απεικόνιση νευρώνων και μετάδοσης ολογραμμάτων σε οπτικές ίνες για εφαρμογές στην οπτογενετική (HOLO-GEN)

 

Ένταξη της Πράξης «Προηγμένες τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικών μασκών για την απεικόνιση νευρώνων και μετάδοσης ολογραμμάτων σε οπτικές ίνες για εφαρμογές στην οπτογενετική (HOLO-GEN)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047121 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail