[ΟΠΣ 5007635] REPAIR – Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Παρασιτικών Στοιχειοκεραιών για Συνεργατικά Συστήματα Οδικών Επικοινωνιών (V2V) (REconfigurable Parasitic Array for Intelligent TRansportation)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «REPAIR – Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Παρασιτικών Στοιχειοκεραιών για Συνεργατικά Συστήματα Οδικών Επικοινωνιών (V2V) (REconfigurable Parasitic Array for Intelligent TRansportation)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007635 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail