[ΟΠΣ 5047920] Ρεαλιστική πλασμονική τεχνολογία με νανοδομημένους πυρίμαχους κεραμικούς αγωγούς (ΠΛΑΣΜΟΠΥΡ)

 

Ένταξη της Πράξης «Ρεαλιστική πλασμονική τεχνολογία με νανοδομημένους πυρίμαχους κεραμικούς αγωγούς (ΠΛΑΣΜΟΠΥΡ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail