[ΟΠΣ 5069293] Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2021-2022

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της πράξης “Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2021-2022”, με κωδικό ΟΠΣ 5069293 στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”.

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail