[ΟΠΣ 5044811] “Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στον ΟΑΕΔ”

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στον ΟΑΕΔ» με Κωδικό ΟΠΣ 5044811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail