[ΟΠΣ 5048462] “ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ, ΤΟ ΠΙΟ ROCK ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ? ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ «ΩΜΙΚΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ?”

 

Ένταξη της Πράξης «”ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ, ΤΟ ΠΙΟ ROCK ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ? ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ «ΩΜΙΚΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ?”» με Κωδικό ΟΠΣ 5048462 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail