[ΟΠΣ 5052108] “Χρήση βιοπληροφορικής και βιοτεχνολογίας για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae στα εντομοκτόνα “

 

Ένταξη της Πράξης «“Χρήση βιοπληροφορικής και βιοτεχνολογίας για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae στα εντομοκτόνα “» με Κωδικό ΟΠΣ 5052108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail