[ΟΠΣ 5049538] Πρόβλεψη ροπών ανώτερης τάξης με αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης κατανομής

 

Ένταξη της Πράξης «Πρόβλεψη ροπών ανώτερης τάξης με αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης κατανομής» με Κωδικό ΟΠΣ 5049538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail