[ΟΠΣ 5047809] ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail