[ΟΠΣ 5047187] «Πρόβλεψη επιβλαβών εξάρσεων μικροφυκών με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης»

 

Ένταξη της Πράξης «Πρόβλεψη επιβλαβών εξάρσεων μικροφυκών με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail