[ΟΠΣ 5049106] ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΛΛΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail