[ΟΠΣ 5047140] «Προτυποποίηση της πρώιμης νέας ελληνικής (16ος-17ος αιώνας): η ελληνική γλώσσα σε γραμματικές, έντυπες εκδόσεις, χειρόγραφα και η ιδεολογική της πρόσληψη»

 

Ένταξη της Πράξης «Προτυποποίηση της πρώιμης νέας ελληνικής (16ος-17ος αιώνας): η ελληνική γλώσσα σε γραμματικές, έντυπες εκδόσεις, χειρόγραφα και η ιδεολογική της πρόσληψη» με Κωδικό ΟΠΣ 5047140 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail