[ΟΠΣ 5005767] «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΗΜΙ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail