[ΟΠΣ 5048523] Πρωτόκολλα Διαμονής: Μελέτη, Ανάλυση και Σχεδιασμός της Οικοσκευής του Μετακινούμενου Υποκειμένου. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας

 

Ένταξη της Πράξης «Πρωτόκολλα Διαμονής: Μελέτη, Ανάλυση και Σχεδιασμός της Οικοσκευής του Μετακινούμενου Υποκειμένου. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048523 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail