[ΟΠΣ 5049095] Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι και Τυχαιοποιημένες Μέθοδοι για Μεγάλης Κλίμακας Προβλήματα στην Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα

 

Ένταξη της Πράξης «Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι και Τυχαιοποιημένες Μέθοδοι για Μεγάλης Κλίμακας Προβλήματα στην Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5049095 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail