[ΟΠΣ 5005098] Προσδιορισμός της συνεισφοράς πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο ολικό και στο οργανικό κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων, σε περιοχές αστικού και περιφερειακού υποβάθρου στη Δυτική Ελλάδα για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Προσδιορισμός της συνεισφοράς πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο ολικό και στο οργανικό κλάσμα αιωρούμενων σωματιδίων, σε περιοχές αστικού και περιφερειακού υποβάθρου στη Δυτική Ελλάδα για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής» με Κωδικό ΟΠΣ 5005098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail