[ΟΠΣ 5047873] ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ RNA ΣΙΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΟΥΣ ΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047873 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail