[ΟΠΣ 5047893] Προσαρμογή των γεωργικών καλλιεργειών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις αλλαγές της Αγροτικής Πολιτικής και στην Κλιματική Αλλαγή: Μια ολοκληρωμένη αποτίμηση επιπτώσεων για τις καλλιέργειες στην Κεντρική Μακεδονία

 

Ένταξη της Πράξης «Προσαρμογή των γεωργικών καλλιεργειών και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις αλλαγές της Αγροτικής Πολιτικής και στην Κλιματική Αλλαγή: Μια ολοκληρωμένη αποτίμηση επιπτώσεων για τις καλλιέργειες στην Κεντρική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 5047893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail