[ΟΠΣ 5074789] Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Τυπική Και Μη Τυπική Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Κατάρτιση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Τυπική Και Μη Τυπική Εκπαίδευση και στην Επαγγελματική Κατάρτιση” με Κωδικό ΟΠΣ 5074789 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail