[ΟΠΣ 5007979] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Β ΚΥΚΛΟΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης”Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων. Β ΚΥΚΛΟΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5007979 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail