[ΟΠΣ 5001083] Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Α’ ΚΎΚΛΟΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Α’ ΚΎΚΛΟΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5001083 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail