[ΟΠΣ 5006015] ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ & ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ & ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5006015 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail