[ΟΠΣ 5047158] Προηγμένες υβριδικές διεργασίες οξείδωσης για την απομάκρυνση αναδυόμενων ρύπων προτεραιότητας από υδατικές μήτρες

 

Ένταξη της Πράξης «Προηγμένες υβριδικές διεργασίες οξείδωσης για την απομάκρυνση αναδυόμενων ρύπων προτεραιότητας από υδατικές μήτρες.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047158 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail