[ΟΠΣ 5047641] Προηγμένα Σύνθετα Υλικά για την παραγωγή Ισχύος με σκοπό την Τροφοδότηση χαμηλών ενεργειακά απαιτήσεων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων από Φώτο-Θερμική Συγκομιδή Ενέργειας – [ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ]

 

Ένταξη της Πράξης «Προηγμένα Σύνθετα Υλικά για την παραγωγή Ισχύος με σκοπό την Τροφοδότηση χαμηλών ενεργειακά απαιτήσεων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων από Φώτο-Θερμική Συγκομιδή Ενέργειας – [ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ]» με Κωδικό ΟΠΣ 5047641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail