[ΟΠΣ 5180535] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης

 

Ένταξη της Πράξης “Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης ” με κωδικό ΟΠΣ 5180535 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail