[ΟΠΣ 5003003] Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2015-2017

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης “Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2015-2017” με Κωδικό ΟΠΣ 5003003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail