[ΟΠΣ 5000117] Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24

 

Ένταξη της  Πράξης «Πρόγραμμα Μαθητείας στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για νέους 15-24» με Κωδικό ΟΠΣ 5000117 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail