[ΟΠΣ 5184358] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με
Κωδικό ΟΠΣ 5184358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail