[ΟΠΣ 5030842] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολυτεχνείου Κρήτης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολυτεχνείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail