[ΟΠΣ 5030937] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail