[ΟΠΣ 5033062] Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΜΠ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΜΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail