[ΟΠΣ 5184601] Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184601 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail