[ΟΠΣ 5183959] Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5183959 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail