[ΟΠΣ 5184460] Πρακτική Άσκηση του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184460 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail