[ΟΠΣ 5000687] Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000687 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail