[ΟΠΣ 5000072] Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10- 2015

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, περιόδου 1-10-2014 έως 31-10-2015» με Κωδικό ΟΠΣ 5000072 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail