[ΟΠΣ 5131399] Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ

 

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5131399 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail