[ΟΠΣ 5000062] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ.Π.Α, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΈΩΣ 31-10-2015

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-10-2014 ΈΩΣ 31-10-2015» με Κωδικό ΟΠΣ 5000062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail