[ΟΠΣ 5000712] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail