[ΟΠΣ 5000489] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail