[ΟΠΣ 5030922] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5030922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail