[ΟΠΣ 5180997] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

 

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5180997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail