[ΟΠΣ 5033171] Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς» με Κωδικό ΟΠΣ 5033171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail